Badacze i instytucje

Projekt realizowany jest przez konsorcjum dwóch instytucji:

Zespół badawczy tworzą następujące osoby:
   
Kierownik projektu, dr hab. Tomasz Stryjek, prof. ISP PAN. Kierownik Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich ISP PAN. Historyk, politolog, od 2008 r. wykładowca Collegium Civitas (od 2013 pracownik Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny).
Specjalizuje się w historii najnowszej i współczesności Ukrainy – bada jej pamięć zbiorową, historiografię, politykę historyczną, przemiany tożsamościowe, stosunki z sąsiadami. Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Wschodniej. Opublikował m. in.: „Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci” (Warszawa, Scholar – ISP PAN 2014), „Newłowni kategoriji. Narysy pro humanitarystiku, istoriju i polityku w suczasnych Ukrajini, Polszczi ta Rosiji” (Kijów, Nika-Centr 2015).
Zagorzały turysta biwakowy, uprawia trekking w górach, głównie w Polsce i krajach Europy Środkowej (m. in. na Ukrainie).

mail: tstryjek (at) wp.pl


dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, socjolożka, badaczka społeczna z pasją. Adiunkt z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała elektronikę i socjologię. Łączy zainteresowania metodologią badan społecznych i technikami analizy danych z problematyką przemian wartości i tożsamości narodowej w Europie Wschodniej, w szczególności na Ukrainie. Jest autorką wielu artykułów natemat społeczeństwa ukraińskiego. Organizuje i prowadzi badania na Ukrainie i w Polsce. Od 1993 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi m.n. zajęcia ze statystyki, metod badań ilościowych i seminaria poświęcone międzykrajowym badaniom porównawczym. Lubi aktywny wypoczynek, bieganie, narty.
Ostatnie publikacje: "Niezgodni wewnętrznie. Ukraińcy i Polacy wobec II wojny światowej i rządów komunistycznych w historii swych krajów" (2018) z Tomaszem Stryjkiem;  "W poszukiwaniu miliona Ukraińców" (2017); "Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich" z Tomaszem Stryjkiem i Kamilą Zacharuk (2017); "Wolontariat na Ukrainie - gwarancja zmian ustrojowych, czy wpadanie w stare pułapki?" z Kateryną Pryshchepą (2016), "Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców (2016).

mail: jkonieczna (at) uw.edu.pl
 
dr Marek Troszyńskisocjolog, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas. Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, która realizuje badania społeczne dla wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze metodologii badań.
Bada społeczne konsekwencje cyfryzacji kultury oraz wykorzystuje metody lingwistyki komputerowej w socjologicznych badaniach nad dyskursem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień mowy nienawiści wobec mniejszości w Polsce.
Współpracował z Agencją Badań Rynku „Opinia” należącą do grupa Infor.pl, gdzie kierował Działem Badań Jakościowych, a także zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Radzie ds. Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.
Autor wielu publikacji i artykułów naukowych: „Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych” (2017), „Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry” (2017), „ Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania” (2016), „Hate speech. Towards a research standard” (2015).
 
dr Barbara Markowska, filozofka, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.

Ostatnie publikacje: To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, (redakcja naukowa, Wydawnictwo Trio, 2013); Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży (razem z X. Bukowska, M. Jewdokimow, P. Winiarski, Collegium Civitas, ISP PAN, UKSW, 2013). Zainteresowania badawcze: perspektywa krytyczna w socjologii kultury i teorii społecznej (Bourdieu, Latour), socjologia wiedzy, socjologia pamięci, teorie nowoczesności i ponowoczesności.
Prywatnie zagorzała wielbicielka podróżowania, chodzenia do Puszczy Kampinowskiej i kontemplowania sztuki współczesnej.

mail: barbara.markowska (at) civitas.edu.pl 
   
dr Volodymyr Sklokin - kierownik Katedry Historii Najnowszej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu (Lwów). Koordynator interdyscyplinarnych studiów magisterskich z zakresu historii publicznej.

mail: sklokin (at) ucu.edu.ua
   
dr Natalia Otrishchenko - koordynator projektu "Urban stories" (Historie miejskie) w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Tutorka, a później koordynatorka Urban Summer School "Visions and Experiences" (2015-17). Brała udział międzynarodowych projektach badawczych: "Region, Nation, and Beyond" (University of St. Gallen, 2012-15), "Memory of Vanished Populations" (Lund University, 2012-14). Interesuje się metodami badań socjologicznych, historią mówioną, socjologią miasta, przemianami przestrzennymi i społecznymi po socjalizmie państwowym. W wolnym czasie gra w Jeopardy! lub PubQuize i podróżuje.

Ostatnie publikacje: książka “Sykhiv: Spaces, memories, practices” (2018, redaktorka), artykuły: “(In)visible Traces: The Presence of the Recent Past in the Urban Landscape of Sarajevo” (2018), “(Re)defining Places for Community in Sykhiv Housing Estate” (2017).

mail: n.otrishchenko (at) lvivcenter.org