Publikacje

Na tej stronie można znaleźć informacje o wszelkich publikacjach związanych z naszym projektem. Tam, gdzie to możliwe ze względu na prawa autorskie, udostępniamy pełnotekstowe wersje artykułów i raportów. W innym przypadku - pojawiają się tylko dane bibliograficzne.

 

Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Natalia Otrishchenko, Wydarzenia. Ludzie. Historia. Raport z badań sondażowych o pamięci współczesnych Polaków i Ukraińców. Collegium Civitas: Warszawa, 2018.
Były to pierwsze ilościowe badania porównawcze pamięci zbiorowej Polaków i Ukraińców, zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2018 r. Nie chodziło tam o pamięć wspólnej, polsko-ukraińskiej historii, ale o zainteresowanie przeszłością w jej aspekcie lokalnym i ogólnokrajowym, o poglądy na temat przeszłości własnego kraju, ocenę wybranych wydarzeń i postaci, o wiedzę, wreszcie - o to, do jakiego stopnia ta wiedza jest wspólnototwórcza, tożsamościotwórcza.

W raporcie przedstawione są omówione najważniejsze wyniki sondażu z obu krajów. Autorzy proponują też swoją interpretację uzyskanych wyników. Zapraszamy do pobierania raportu i dzielenia się nim.

Raport udostępniamy na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa. Można go pobrać z niniejszej strony albo z Repozytorium Centrum Otwartej Nauki.

Ukrainian and English versions - planned to be available shortly.


 

Presentation (in a form of PDF file) from Lviv MAG Convention (27-29/06.2018). In our research, we asked questions about how Poles and Ukrainians think about history, how they get to know about it and how this importance of the past is reflected in their practice: for example, whether they celebrate historical anniversaries, are they ready to visit the places of historical events etc.
Prezentacja (w postaci pliku PDF), która była wstępem do dyskusji o badaniu ilościowym przeprowadzonym w Polsce i na Ukrainie w początkach 2018 r. Dyskusja odbyła się 15 maja 2018 r. Pełny raport omawiający wszystkie zaprezentowane tu wyniki badania (i trochę więcej) zostanie opublikowany na tej stronie w połowie lipca 2018 r.