Publikacje

Here we collect all the information on any form of dissemination of our research results. Whenever possible, we give the reference to full-texts, otherwise - we provide bibliographic description. 
Na tej stronie można znaleźć informacje o wszelkich publikacjach związanych z naszym projektem. Tam, gdzie to możliwe ze względu na prawa autorskie, udostępniamy pełnotekstowe wersje artykułów i raportów. W innym przypadku - pojawiają się tylko dane bibliograficzne.

Artykuły
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Niezgodni wewnętrznie. Ukraińcy i Polacy wobec II wojny światowej i rządów komunistycznych w historii swych krajów, "Kultura Współczesna" 2(101)/2018, s. 204-223. 

Raporty, prezentacje, książki

 
Йоанна Конєчна-Саламатін, Наталія Отріщенко, Томаш Стриєк, Історія. Люди. Події. Звіт про дослідження про пам’ять сучасних поляків та українців. Collegium Civitas. Варшава, 2018.

Читайте, коментуйте, пересилайте далі!
 


Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Natalia Otrishchenko, History. People. Events. Research report on the memory of contemporary Poles and Ukrainians. Collegium Civitas: Warszawa, 2018.

The report presents results of the first comparative study of collective memory of Poles and Ukrainians. The study was conducted in January and February 2018. The samples were representative for the adult population of both countries. 
We did not study the memory about common, Polish-Ukrainian history. Instead, we asked questions regarding the interest in past in general in its national and local dimensions as well as tries to compare what Poles and Ukrainians know about the history of their countries and people and how they assess certain past events.

English version of the report is shorter than Polish and Ukrainian ones and presents the most important survey results from both countries. 

Report is available as licensed under the Creative Commons license 3.0. It can be downloaded from this website. You can download it from this website or from the Repository of Center for Open Science.

Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Natalia Otrishchenko, Wydarzenia. Ludzie. Historia. Raport z badań sondażowych o pamięci współczesnych Polaków i Ukraińców. Collegium Civitas: Warszawa, 2018. 
 • DOI: 
 •  
 • 10.13140/RG.2.2.36322.43201

 • Były to pierwsze ilościowe badania porównawcze pamięci zbiorowej Polaków i Ukraińców, zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2018 r. Nie chodziło tam o pamięć wspólnej, polsko-ukraińskiej historii, ale o zainteresowanie przeszłością w jej aspekcie lokalnym i ogólnokrajowym, o poglądy na temat przeszłości własnego kraju, ocenę wybranych wydarzeń i postaci, o wiedzę, wreszcie - o to, do jakiego stopnia ta wiedza jest wspólnototwórcza, tożsamościotwórcza.

  W raporcie przedstawione są omówione najważniejsze wyniki sondażu z obu krajów. Autorzy proponują też swoją interpretację uzyskanych wyników. Zapraszamy do pobierania raportu i dzielenia się nim. 

  Raport udostępniamy na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa. Można go pobrać z niniejszej strony albo z Repozytorium Centrum Otwartej Nauki.


   
  Presentation (in a form of PDF file) from XIX World Congress of Sociology (Juty 15-21, 2018, Toronto).
  • DOI: 
  • 10.13140/RG.2.2.14813.51689

  From the abstract: In Central and Eastern Europe the collective identities of nations are supported, maintained or in some aspects created by the state, in particular using the historical policy. The main object of our study are images of the past as an element of collective identity construction – within the state or against it. We are comparing Poland and Ukraine as the countries where historical policy becomes more and more important and where one can observe increasing interest in the past by the citizens. We hypothesize that the reasons for these phenomena are different in those countries even if the observed outcomes are similar. Since 1991 Ukrainians experience their first long-term historic opportunity to be formed as a nation with its own identity. Since 2014 they are victims of external aggression. Identity-creating activity of Ukrainian state aims at building internal cohesion, among others by using symbols of the past that are perceived to be useful in current international situation of Ukraine. Poland had such a long-term opportunity much earlier – in interwar period. The increasing interest in the past in Poland and the search for identity-constitutive elements seems to be the answer to quick (possibly too quick) modernization, westernization and the challenges of globalization and not the identity-creation as in Ukraine.
  Our research identifies and describes the mechanisms of states’ influence on collective identities of Poles and Ukrainians and shows how this activity can push the identity in undesired direction of nationalism and xenophobia.


   

  Presentation (in a form of PDF file) from Lviv MAG Convention (27-29/06.2018). In our research, we asked questions about how Poles and Ukrainians think about history, how they get to know about it and how this importance of the past is reflected in their practice: for example, whether they celebrate historical anniversaries, are they ready to visit the places of historical events etc.
  Prezentacja (w postaci pliku PDF), która była wstępem do dyskusji o badaniu ilościowym przeprowadzonym w Polsce i na Ukrainie w początkach 2018 r. Dyskusja odbyła się 15 maja 2018 r. Pełny raport omawiający wszystkie zaprezentowane tu wyniki badania (i trochę więcej) zostanie opublikowany na tej stronie w połowie lipca 2018 r.